دانلود آهنگ جدید

موسیقی جاذبه از بابک جهان بخش

♫♫♫

حالم این روزا چقد خوب ه زندگی یعنی همین روزا

حرف بزن از عشق و از رویا ، زندگی یعنی همین حرفا

مفهوم آرامشو کم کم ، با تو دارم تازه میفهمم

وقتی میگن هرکی عاشق نیست عمرشو میبازه میفهمم

جهان رو گَشتم تا تو پیدا شی ، هم اکنون که هستی زندگی خوب ه

چیزی بگو تا باور کنم هستی حرفی بزن هرچی بگی خوب ه

جهان رو گشتم تا تو پیدا شی ، هم اکنون که هستی زندگی بهتر ه

چیزی بگو تا باور کنم هستی ، حرفی بزن هرچی بگی بهتر ه

♫♫♫♫♫♫

تو اِنقدر جاذبه داری که یه لحظه نمیزاری من از فکرت رَها باشم

تو اِنقدر خوب ی که میخوام تا روزی که توو این جهان م کنارت غرق رویا شم

جهان رو گَشتم تا تو پیدا شی هم اکنون که هستی زندگی بهتر ه

چیزی بگو تا باور کنم هستی ، حرفی بزن هرچی بگی خوب ه

جهان رو گشتم تا تو پیدا شی ، هم اکنون که هستی زندگی بهتر ه

چیزی بگو تا باور کنم هستی حرفی بزن هرچی بگی خوب ه